HEDEFLER

Proje dahilinde yapılacak çalışmalar

Hedef 1: Dezavantajlı grupların dayanıklılığını artırmak için dijital sağlık okuryazarlığını artırmak

Sonuç 1:

  • Dijital sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitim programları düzenlemek
  • Bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek
  • Eğitim programlarına katılanlara ve ilgili paydaşlara broşür dağıtımı
  • Her ülke dijital sağlık araçlarının kullanımına ilişkin kendi dilinde bir e-kitap hazırlanması
  • İnternette sağlık bilgileri aramak için doğru bilgilerin ve güvenilir sitelerin nasıl bulunacağına dair Instagram ve youtube kanallarının oluşturulması
  • Son hareketlilik etkinliğinden bu yana tüm ülkelerden çıktıları sunan her ortak ülkenin resmi dilinde bir web sitesi tasarlanması. Bu web sitesi, her bir ortak ülkedeki dijital sağlık sistemi hakkında bir tür dijital sağlık rehberi görevinde olacaktır.

Hedef 2: Avrupa ülkelerinde kullanılan dijital sağlık araçlarını tanımak

Sonuç 2:

  • Her hareketlilik etkinliğinde her ortağın kendi dijital sağlık sistemlerini ve ülkelerinde sağlıkla ilgili iyi uygulamaların tanıtımına yönelik dijital araçlarını sunumunu yapılması
  • Sağlık alanında uzman ve ilgili diğer paydaşların davet edildiği uluslararası kongrelerin düzenlenmesi