RESULTATEN

Wat we ontwikkelen

Doelstelling 1: De digitale gezondheidsvaardigheden vergroten om de weerbaarheid van de kansarme groep te vergroten

Resultaat 1:

  • Er zullen opleidingsprogramma’s worden georganiseerd om de digitale gezondheidsvaardigheden te vergroten.
  • Er zullen bewustmakingscampagnes worden georganiseerd.
  • Brochures zullen worden uitgedeeld aan de deelnemers die de opleidingsprogramma’s hebben bijgewoond en aan relevante belanghebbenden.
  • Elk land zal een e-boek maken over het gebruik van digitale hulpmiddelen voor de gezondheid in hun eigen taal.
  • Er wordt een Instagram- en youtubekanaal opgezet over het vinden van de juiste informatie en betrouwbare sites op het internet als je zoekt naar informatie over gezondheid.
  • Een website in de officiële taal van elk partnerland zal worden ontworpen met de resultaten die aan het einde van de laatste mobiliteit van alle landen zijn verzameld.
  • Deze website zal een soort digitale gezondheidsgids zijn voor het digitale gezondheidssysteem van elk partnerland.

Doelstelling 2:Kennismaken met de digitale gezondheidsinstrumenten die in heel Europa worden gebruikt.

Resultaat 2:

  • In elke mobiliteit zullen de partners hun digitale gezondheidssysteem en digitale instrumenten voor de gezondheid van hun land voorstellen om goede praktijken uit te wisselen.
  • Er zullen internationale congressen worden gehouden waar gezondheidswerkers en andere relevante belanghebbenden zullen worden uitgenodigd om.