TULOKSET

Mitä me kehitämme

Tavoite 1: Lisätä digitaalista terveyslukutaitoa heikommassa asemassa olevien ryhmien kestävyyden kehittämiseksi

Tulos 1:

  • Koulutusohjelmien järjestäminen, jonka tavoitteena on lisätä digitaalista terveyslukutaitoa
  • Tietoisuutta lisäävien kampanjoiden järjestäminen
  • Esitteiden jakaminen koulutusohjelmiin osallistuneille sekä asiaankuuluville sidosryhmille
  • Jokainen maa laatii omalla kielellään sähköisen kirjan terveyteen liittyvien digitaalisten työkalujen käytöstä
  • Instagram- ja youtube-kanavien luominen koskien sitä, kuinka löytää oikeaa tietoa ja luotettavia sivustoja Internetistä haettaessa tietoa terveyteen liittyen
  • Verkkosivusto kunkin kumppanimaan virallisella kielellä suunnitellaan, jossa esitellään tuotokset kaikista maista viimeisen liikkuvuustapahtuman jälkeen. Tämä verkkosivusto on eräänlainen digitaalinen terveysopas kunkin kumppanimaan digitaalisesta terveydenhuoltojärjestelmästä.

Tavoite 2: Euroopan maiden digitaalisiin terveystyökaluihin tutustuminen

Tulos 2:

  • Kussakin liikkuvuustapahtumassa partnerit esittelevät digitaalisen terveydenhuoltojärjestelmän ja digitaaliset työkalunsa maittensa terveyteen liittyen hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi.
  • Järjestetään kansainvälisiä kongresseja, joihin kutsutaan terveydenhuollon ammattilaisia ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä